Make your own free website on Tripod.com

CARA-CARA MENGIBAR BENDERA

 


Adab Dan Tertib

     Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian menaik dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah:-


Tempat

     Bendera Persekutuan dikibarkan di tempet-tempat seperti berikut:-


Hari

     Walaupun Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1994 menetapkan Bendera Persekutuan hendaklah dikibarkan pada hari-hari pejabat biasa dan hari-hari Kebesaran Persekutuan dan Negeri, ianya juga bolehlah dikibarkan setiap hari dan di mana berkaitan.


Masa

     Tradisi mengibarkan bendera ialah bendera mulai dikibarkan apabila matahari terbit dan ianya diturunkan waktu matahari terbenam iaitu mulai pukul 7.00 pagi hingga 7.00 petang. Tradisi ini telah menjadi amalan antarabangsa semenjak beratus tahun dahulu terutamanya di dalam Angkatan Tentera.

     Kerajaan Persekutuan telah memutuskan supaya bendera dikibarkan di bengunan-bangunan Persekutuan mengikut masa yang ditetapkan iaitu:-