Home Menu Back Go

 

 

 

Bendera Perlis

Perlis Indra Kayangan

 

 

BENDERA NEGERI PERLIS INDERA KAYANGAN 

Warna kuning melambangkan D.Y.M.M. Raja. Warna biru pula melambangkan rakyat. 

Bendera itu sendiri membawa makna kerjasama yang erat di antara Raja dengan Rakyat Baginda. 

 

 LAMBANG NEGERI PERLIS INDERA KAYANGAN 

Lingkaran padi pada lambang negeri Perlis memberi maksud pekerjaan utama dan hasil utama 

negeri iaitu padi. Perisai pula melambangkan kebanggaan dan kehormatan negeri itu. Lambang itu 

keseluruhannya bermakna kebanggaan negeri itu kerana kekayaan hasil padinya. 

 

 

 

 

Home Menu Back Go

2001 Projek Sak 2307 Asas Pengaturcaraan Internet

Diploma Sains Komputer IV

Kolej IbuKota Kinabalu

Universiti Putra Malaysia