Home

Editor Penghargaan Pengenalan

Last Update 0n

 February 10, 2001 08:08 AM

_________Menu Utama___________

 

 

Ketua Negara & Negeri                              Lagu Negara & Negeri

             Malaysia Sepintas Lalu           Bendera Negara & Negeri

                      Kedudukan dan Bandar-bandar utama setiap Negeri

            

                                                              

  

                                  Negara

  •  

Malaysia

Sabah

Sarawak

Johor

Melaka

N.Sembilan

Selangor

Pahang

Terangganu

Kelantan

Perak

Kedah

P.Pinang

Perlis

W.P.Kuala Lumpur

W.P.Labuan

        

                                                                             

                             

Sebarang pertanyaan atau komen, sila e-mail kepada kami E-Mail

 

Home

Editor Penghargaan Pengenalan

Last Update 0n

 February 10, 2001 08:08 AM


2001 Projek Sak 2307 Asas Pengaturcaraan Internet

Diploma Sains Komputer IV

Kolej IbuKota Kinabalu

Universiti Putra Malaysia