Home

Menu Pengenalan Editor

Last Update 0n

 February 10, 2001 08:14 AM

                          Penghargaan                      

                        Dengan tulus ikhlas, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam menjayakan projek ini. Terutamanya kepada lecture iaitu Mr. Saiful B atas dorongan dan tunjuk cara dalam meningkatkan lagi kemahiran kami tentang teknologi maklumat. Dengan projek kecil ini, kami berharap ia dapat memberi panduan serta menambahkan lagi maklumat yang sedia ada.                                                                 Kepada rakan-rakan yang tidak disebut di sini, terima kasih atas bantuan dan pengorbanan yang anda semua berikan. Kami memohon maaf sekiranya terdapat maklumat yang tidak lengkap.  Kami telah sedaya upaya untuk mempersembahkan yang terbaik. Namun " Kita hanya boleh merancang tetapi, Tuhan saja yang menentukanya" .            

                   Sekian terima kasih............

  Selamat Melayari laman Web Kami....

  

Home

Menu Pengenalan Editor

Last Update 0n

 February 10, 2001 08:14 AM


2001 Projek Sak 2307 Asas Pengaturcaraan Internet

Diploma Sains Komputer IV

Kolej IbuKota Kinabalu

Universiti Putra Malaysia