Home

Menu Penghargaan Editor

Last Update 0n

 February 10, 2001 08:14 AM

                          Pengenalan                      

    

Projek ini dibangunkan adalah bertujuan untuk menambahkan 

maklumat yang sedia ada. Seperti yang sedia maklum, Negara 

kita Malaysia terdiri daripada beberapa buah negeri lagi

seperti Sabah, Sarawak, Johor, Melaka, selangor, Negeri 

Sembilan, Pahang, Terangganu, Kelantan, Kedah, Pulau pinang, 

Perak, Perlis serta wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan.

Dalam projek ini, ia ingin memperkenalkan negeri-negeri di

Malaysia secara kasar dari segi:- 

 

i).   Ketua Negeri dan ketua menteri atau menteri

      besar masing-masing.

 

 

ii).  Lagu Kebangsaan Negara dan Lagu Negeri.

 

 

iii). Bendera serta logo Negara dan negeri-negeri.

 

 

iv).  Kedudukan setiap negeri serta bandar-bandar utama.

 

 

v).   Ia juga ingin mengupas serba sedikit tentang negara

      Malaysia secara luaran.

 

Kami juga menyertakan gambar-gambar seperti ketua-ketua negeri, bendera dan logo, peta kawasan dan lain-lain lagi bagi memudahkan untuk mengenali dengan lebih jelas lagi.

 

Selamat melayari laman Web kami......... 

 

Home

Menu Penghargaan Editor

Last Update 0n

 February 10, 2001 08:14 AM


2001 Projek Sak 2307 Asas Pengaturcaraan Internet

Diploma Sains Komputer IV

Kolej IbuKota Kinabalu

Universiti Putra Malaysia