Home

Menu Penghargaan Pengenalan

Last Update 0n

 February 10, 2001 08:10 AM

         

                          Editor                          

 

 

 

             Paulinus Kalawit

             KIK 0938

             H01000938

             Diploma Sains Komputer IV

             Kolej IbuKota Kinabalu 

 

 

 

 

 

 

 

Abd Rahman @ Kelibin Bin Lasuman

KIK 1088

H01001088

Diploma Sains Komputer IV

Kolej IbuKota Kinabalu

 

Terima kerana sudi melayari laman web kami..................

Home

Menu Penghargaan Pengenalan

Last Update 0n

 February 10, 2001 08:10 AM


2001 Projek Sak 2307 Asas Pengaturcaraan Internet

Diploma Sains Komputer IV

Kolej IbuKota Kinabalu

Universiti Putra Malaysia