Home Menu Back Go

 

 

 

Bendera Kedah

Kedah Darul  Aman

 

 

BENDERA NEGERI KEDAH DARUL AMAN

 Merah ialah warna kebangsaan negeri Kedah yang turun-temurun. 

Padi maknanya negeri ini makmur dalam hal kehidupan. Anak bulan tanda negeri ini beragama Islam. 

Perisai pula maksudnya Raja ( Kerajaan ) sentiasa menjaga dan memelihara rakyatnya dan

 penduduk dalam negeri ini daripada kezaliman. 

 

 

LAMBANG NEGERI KEDAH DARUL AMAN 

Lengakaran padi menunjukkan bahawa padi merupakan tanaman utama Negeri ini.

 Anak bulan tanda Agama Islam. Perisai pula melambangkan kekuasaan. 

 

 

 

 

 

Home Menu Back Go

2001 Projek Sak 2307 Asas Pengaturcaraan Internet

Diploma Sains Komputer IV

Kolej IbuKota Kinabalu

Universiti Putra Malaysia