Home Menu Back Go

 

 

 

Bendera Pulau Pinang

Pulau Pinang Untuk Negeri Kita

 

 

BENDERA NEGERI PULAU PINANG

 Warna biru muda bermaksud warna laut yang indah di sekeliling pulau itu. Warna putih pula

 membawa maksud negeri Pulau Pinang yang aman dan damai. Warna kuning melambangkan 

kemakmuran. Pohon Pinang ialah pohon dari mana pulau itu mendapat namanya. 

 

LAMBANG NEGERI PULAU PINANG 

Pohon Pinang ialah tanda asal nama pulau itu. Petak yang berwarna kuning mengandung

i gambar Jambatan Besar Pulau Pinang yang mempunyai dua tiang dan empat kebel yang

 menegakkan tiang tersebut. Dua tiang ini melambangkan Serampang Dua Mata di dalam 

Dasar Ekonomi Baru iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Empat

 kebel pula menggambarkan empat jenis keturunan rakyat di negeri ini, iaitu Melayu, Cina, India 

dan lain-lain. Jalur-jalur biru dan putih yang menjadi simbol lautan berjumlah lima. Tiap-tiap satu 

warna yang memberi makna simbol lima prinsip Rukunegara dan lima daerah pentadbiran 

yang terdapat di Pualu Pinang. 

 

 

Home Menu Back Go

2001 Projek Sak 2307 Asas Pengaturcaraan Internet

Diploma Sains Komputer IV

Kolej IbuKota Kinabalu

Universiti Putra Malaysia